Rickarums Skogtjänst AB startades 1981.
Vi började med manuell huggning och expandera sen företaget, den första skotaren inköptes 1982.
1986 byggde vi vår första flisskördare.
Sedan utvecklades företaget vidare för att idag ta hand om hela kedjan från markberedning, plantering, gallring och slutavverkning.

Företaget är PEFC Certifierad.